איך לחיות בשמחה?

שמחה היא הרשות שאנו נותנים לעצמנו לחיות.

פשוט.

שמחה היא הוויה. המורכבת משלושה רבדים: מחשבות, רגשות ותחושות פיזיות.

שלושה שלבים יוצרים את ההוויה:

תודעה של שמחה כדי לחיות בשמחה אנחנו נדרשים לנהל את התודעה שלנו.

שלב זה מתמקד במחשבות - בחירה מודעת ולקיחת אחריות, כל אחד על  יצירת השמחה שלו. לקיחת האחריות מאפשרת את החופש הטמון ביכולת ליצור כל שינוי שארצה.

תשומת הלב כלומר התבוננות ממוקדת דרך המשקפיים השמחים על החוויות, על הפרשנויות שאנחנו נותנים לחוויות, על הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ההנחות שאנחנו מניחים והמסקנות שאנחנו מסיקים.

כדי להיות בהתבוננות עלינו לעשות zoom out להתרחק מהחוויות ולהתבונן עליהן ממעוף הציפור. 

חיזוק שריר האחריות על חדוות החיים. השלב השלישי הוא תרגול האחריות שלנו באופן מעשי, כלומר, הרצון הפנימי לחיות מתוך מחויבות לטוב של עצמנו.

חיזוק השריר מתבצע באמצעות תרגול של מגוון כלים ליישום השמחה: הכרות עם האמונות המנהלות אותנו, פרידה מאמונות מעכבות ויצירת אמונות מחזקות ומקדמות, הודיה, יומן השמחות, זיהוי העוצמות אישיות, היגדים חיוביים(אפרמציות) ומדיטציה.