• Facebook Basic Square
  • Facebook Basic Square

© 2017 Sheron Bloch. Proudly created with Wix.com by gal levy 

  • קטע מוסיקלי להורדה ישירה - אפרמציות חיוביות - התעמלות למחשבות

    ₪15.00מחיר

    דמיינו איך יראה היום של הילדים אם יתחילו אותו בפעילות ובתנועה, עם היגדים חיוביים להעלאת תדר השמחה

    6 דקות של פעילות יכולות לעשות שינוי מהותי בחיים:) מתוך הדיסק החדש "שרים עם רקסי"

    0